Bij het verrichten van bouwwerkzaamheden is het heel belangrijk de aanwezige leidingen op een deskundige wijze te laten verleggen. Hierdoor voorkom je problemen in de toekomst en kunnen de kosten dus worden beperkt. Een loodgieter zal zeker ook rekening houden met de staat waarin de leiding zich verkeert en ook vrijblijvend adviezen geven.

Waarom de hulp van een professional?

Het verleggen van leidingen is meer dan het eenvoudig opschuiven naar een plaats waar ze niet meer in de weg staan. Denk maar aan alle koppelingen en verlengingen die komen bij kijken. Ook is er, vooral bij oudere leidingen, sprake van vervanging van alle leidingen. Zo wordt voorkomen dat er zich in de toekomst lekkages voordoen en je weer in de kosten wordt gejaagd. Een professional zal veel beter in staat zijn een analyse te maken van wat er aan het systeem gedaan dient te worden. Hierdoor zal ook voorkomen worden dat er overbodig veel werk wordt verricht om de leidingen op te sporen. Het doelgericht opsporen zal de gemaakte onkosten sterk verminderen.

Een professional is ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sanitair en waterleidingen. Waar er in het verleden gebruik werd gemaakt van koperen leidingen, tegenwoordig zijn er kunststof leidingen verkrijgbaar die heel eenvoudig aan te leggen zijn. Echter dient de aanleg te geschieden door een persoon die er wel degelijk kennis van heeft.

Omdat een loodgieter altijd in grote hoeveelheden zijn materialen opkoopt krijgen zij vaak ook nog behoorlijke kortingen. Je zult dus ook kunnen profiteren van deze kortingen waardoor de kosten nog verder omlaag zullen gaan.

Mocht er zich in de toekomst een lek plaatsvinden, dan zal de verzekering de schade niet dekken indien het verleggen niet door een gecertificeerde loodgieter heeft plaatsgevonden.

Vooral bij het verleggen van afvoerleidingen komt er veel bij kijken. Vaker zijn er hiervoor veel aanpassingen nodig. Denk maar aan het koppelen van een nieuwe afvoer aan een bestaand systeem.

Een gecertificeerde loodgieter zal het werk professioneel aanpakken waardoor je niet onnodig in de kosten zal worden gejaagd. Ook zal eventuele schade in de toekomst door de verzekering worden gedekt. Het is daarom beter om te investeren in een goede loodgieter.